شخصیت شناسی چشمها ؛کدام یک از این چشمها نظر شما را جلب میکند و یا از کدام یک بیشتر خوشتان میآید؟

3776

شخصیت شناسی چشمها ؛کدام یک از این چشمها نظر شما را جلب میکند و یا از کدام یک بیشتر خوشتان میآید؟

این تست شخصیت از روی چشمها طراحی شده است هم بسیار مفرح و هم به طرز عجیبی با شخصیت انسانها منطبق است.لازم نیست کار خاصی بکنید تنها یک نگاه سریع به این تصویر بیندازید. ببینید کدام یک از این چشمها نظر شما را جلب میکند و یا از کدام یک بیشتر خوشتان میآید؟

نتیجه تست:

۱- شما روح بزرگی دارید.

- Advertisement -

به زبان خودمان آدم دلگنده ای هستید.شما از آن نوع شخصیتها هستید که هر کسی را به زندگی خود راه می دهید. به طرز محسوسی درونگرایید و ترجیح میدهید مشکلاتتان را در خلوت خودتان حل کنید تا اینکه آن را جار بزنید. شما اهل ریسک کردنید و از این کار زیاد هم صدمه دیدید. مهمتر آنکه شما از آن دسته آدمها هستید که با کمک کردن به دیگران در درون خود احساس آرامش و راحتی می کنید.

۲- ویژگی شخصیت شما وجدان است.

شما انسان با وجدانی هستید.شما تلاش میکنید که به دیگران کمک کنید و زندگیشان را تغییر دهید. شما به بیعدالتیها و سختیهای زندگی توجه میکنید و تمام سعیاتان این است که در رفتارتان با دیگران بیعدالتی نداشته باشید و همه تلاشتان این است که بهترین انسان باشید.

۳- روح شما شکنجه شدهاست.

شما گذشته سختی داشتید که هنوز آزارتان می دهد. شما فکر میکنید زندگی یک شکنجه مداوم است و از آن بیزارید.شما مدام میخواهید آرامش خود را بیابید. شما در اینکه در برابر مشکلات خود را بیابید و از پس آن برآیید متخصص شدهاید.

۴- شما یک دید فیلسوفانه به زندگی دارید.

شما همیشه تمایل دارید که به هر چیز و اتفاقی با دید فلسفی نگاه کنید. و به هر چیزی با معنای عمیق و درونی آن میپردازید. شما فکر میکنید که هیچ وقت فلسفه زندگی را نمیفهمید و تنها سعی می کنید با آن کنار بیایید و این معمای زندگی را حل کنید و یا به نحوی از آن عبور کنید

.۵- شخصیت شما مبهم و معما گونه است.

زندگی شما پر از تناقض است. شما روحیه و خلق و خوی متفاوتی دارید و رفتارتان مدام تغییر میکند. این مسئله را خودتان میدانید اما برایتان سخت است که خلقتان را ثابت کنید. شما همیشه گامهای درست و به جایی برمیدارید و کم اشتباه میکنید و از زندگی پر رمز و راز خود لذت میبرید.

۶- شما روح حساسی دارید.

شما همه چیز را حس می کنید و به سختی فراموش میکنید. شما حساسید و کوچکترین چیزها شما را آزار میدهد. شما در لحظه هم از خنده و شادی لذت میبرید و هم از غم و ناراحتی افسرده میشوید. با وجود روحیه شکننده و حساستان سعی میکنید به دیگران نشان دهید که چقدر باهوش و زیرک هستید .شما چشمان خاصی دارید که میفهمد چه اتفاقی قرار است بیفتد به عبارتی حس ششم شما فوقالعاده است.

۷- شما شخصیت ترسناکی دارید.

شما به شدت پرانرژی و آتشین مزاج هستید. بهتر است بگوییم شخصیت شما کاملا شهوانی و هوس باز است. هیچ ویژگی زیرکانه و یا نافذی در شخصیت شما وجود ندارد. یا عاشقید و یا متنفر حد تعادلی وجود ندارد.شما هدفتان را فراموش نمیکنید و برای رسیدن به آن خوب تلاش می کنید. شما زود تصمیم میگیرید. شما همیشه ناراحتی و عصبانیت خود را پنهان میکنید و در هر زمانی انرژی دارید. شما می توانید یک آدم کاملا عصبی باشید و تا حد زیادی هم عجولید.

۸- شخصیت شما نمونه بارز یک آدم عجیب غریب است.

شما از آن دسته آدمها هستید که علایق عجیب و غریب دارید و کارهای نامتعارف انجام میدهید.شما اصلا به سنتها و رسوم توجه نمیکنید و هر کاری که دوست دارید انجام میدهید بدون اینکه به عواقب کار خیلی توجهی داشته باشید. شما می خواهید همه بدانند که شما متفاوتید و با همه فرق دارید و هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارید. شما دوست دارید همه مثل شما رفتار کنند و از همرنگ جماعت شدن بیزارید.

۹- شما یک درونگرای مطلقید.
شما حس ششم قوی دارید که انسانها و جهان را به گونهای دیگر درک میکنند. شما به راحتی از تن صدا و چهره کسی به حالات روحیاش پی میبرید. خیلی سخت است که کسی بتواند شما را وادار به کاری بکند و یا به شما دستور بدهد. شما شنونده فوقالعادهای هستید و خیلی عالی میتوانید خودتان را به دیگران معرفی کنید. شما به همه خواستهها و تواناییهای خود واقفید و اطرافیانتان را خیلی خوب تحت تاثیر قرار میدهید.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید