روانشناسی شست دست ؛ خودتان را با انگشت شست بهتر بشناسید

2172

روانشناسی شست دست ؛ خودتان را با انگشت شست بهتر بشناسید

اگر نگاهی به انگشت شست خود بکنید یا حتی اگر می خواهید فرد مورد علاقه تان را بهتر بشناسید کافی است به انگشت شست او نگاه کنید . این انگشت واقعا قدرت و شگفتی هایی که نسبت به آنها توانایی دارید را بدرستی نشان میدهد

کف دست و انگشتان ما حاوی استعداد ها و توانایی های ماست و شست دست نیز همانند یک موتور یا ایستگاه قدرت است که میتواند موجب احیای این استعدادها شود.

نکته : شما تنها با تلاش و تمرین مداوم و بررسی دست های متعدد خواهید توانست در مورد چاقی ، لاغری ، بلندی و کوتاهی شست دست نظر بدهید ، اگر مشخص کردن دقیق نوع شست دست برایتان مشکل است نگران نباشید زیرا این کار همانطور که گفته شد با تمرین و ممارست آسان خواهد شد.

- Advertisement -

خودتان را با انگشت شست بهتر بشناسید

شست چاق

شست چاق نشانگر طبیعت عصبانی فرد است

همچنین فردیکه دارای شست چاق است از نظر امور جنس ی دارای قدرت بالایی میباشد.

شست لاغر

فردی که دارای شست لاغر میباشد فردی آرام و خجالتی است.

شست بلند

فردی که دارای شست بلند میباشد شخصی آرام و دقیق است

و به شدت پیگیر کارها و مسئولیت های خود میباشد.

شست کوتاه

فردی که دارای شست کوتاه میباشد فردی عجول است

که همواره دوست دارد کارهایش را به سرعت انجام دهد.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید