شناخت خصوصیات شخصیتی مثبت و منفی متولدین ماه های سال در این طالع بینی

4010
graphicstock.com

شناخت خصوصیات شخصیتی مثبت و منفی متولدین ماه های سال در این طالع بینی

شناخت بیشتر خصوصیات شخصیتی متولدین ماه های سال در این طالع بینی ماه ها

با وجود این که طالع بینی نوعی بازی تخیلی محسوب می شود، از لحاظ روانشناسی صفات مشترکی نیز میان متولدین ماه های مختلف سال دیده می شوند که قابل تشخیص و دسته بندی شدن هستند. با خواندن این طالع بینی ماه ها ، با شخصیت خود و اطرافیانت و همین طور دسته بندی شخصیتی خود بهتر آشنا شو.

متولدین ماه فروردین (حمل): خصوصیات مثبت: ماجراجو و پر انرژی، پیشگام و شجاع، مشتاق و مطمئن، پر تحرک و تیز و زرنگ. خصوصیات منفی: خودخواه و تندمزاج، بی صبر و هوس باز، بی کله و بی مهابا.

- Advertisement -

متولدین ماه اردیبهشت (ثور): خصوصیات مثبت: صبور و قابل اعتماد، خوش قلب و مهربان، قاطع و راسخ، آرام و دوستدار امنیت. خصوصیات منفی: حسود و تملک گرا، کینه ای و انعطاف ناپذیر، خودمحور و حریص.

متولدین ماه خرداد (جوزا): خصوصیات مثبت: سازگار با شرایط و همه فن حریف! معاشرتی و تیزبین، روشنفکر و خوش بیان، سرزنده و سرشار از زندگی. خصوصیات منفی: عصبی و پرتنش، سطحی و دمدمی مزاج، مکار و کنجکاو (فضول!)

متولدین ماه تیر (سرطان): خصوصیات مثبت: احساساتی و مهربان، دارای قابلیت بالا در تخیل و تصور، زیرک و محتاط، حامی و دوست داشتنی. خصوصیات منفی: تغییرپذیر و بی حوصله، احساساتی و زودرنج، بیش از حد متکی و بی گذشت.

متولدین ماه مرداد (اسد): خصوصیات مثبت: دست ودل باز و خوشرو، خلاق و مشتاق، دارای دید باز و بخشنده، وفادار و مهربان. خصوصیات منفی: خودنما و ریاست طلب، پرمدعا و مداخله گر، متعصب و انعطاف ناپذیر.

متولدین ماه شهریور (سنبله): خصوصیات مثبت: فروتن و خجالتی، نکته سنج و قابل اعتماد، کاربردی و سخت کوش، باهوش و تحلیل گر. خصوصیات منفی: وسواسی و جنگجو، عیب جو و بی رحم، کمال گرا و محافظه کار

بیشتر بدانید: “آشنایی با روانشناسی رنگ ها و تأثیری که بر ذهن ما می گذارند”

متولدین ماه مهر (میزان): خصوصیات مثبت: مردمدار و مبادی آداب، رمانتیک و جذاب، آسان گیر و اجتماعی، آرمان گرا و صلح جو. خصوصیات منفی: فاقد قدرت تصمیم گیری و دمدمی مزاج، زودباور و تاثیرپذیر، عشوه گر و هوس باز

متولدین ماه آبان (عقرب): خصوصیات مثبت: با پشتکار و کاری، احساساتی و دارای قوه درک بالا، قدرتمند و مشتاق، جالب و جذاب. خصوصیات منفی: حسود و کینه ای، وسواسی، درون گرا و لجباز.

متولدین ماه آذر (قوس): خصوصیات مثبت: خوشبین و آزادی دوست، سرزنده و خوش اخلاق، صادق و رک، متفکر و اهل فلسفه خصوصیات منفی: دارای خوش بینی کورکورانه، بی توجه، بی مسئولیت و سطحی، بی تفاوت و بی قرار.

متولدین ماه دی (جدی): خصوصیات مثبت: عمل گرا و محتاط، جاه طلب و با دیسیپلین، صبور و مراقب، با نمک و خوددار. خصوصیات منفی: بدبین و منفی باف، تنگ نظر و کینه ای.

متولدین ماه بهمن (دلو): خصوصیات مثبت: مهربان و انسان دوست، راستگو و وفادار، اصیل و خلاق، مستقل و متفکر. خصوصیات منفی: لجباز و مخالف، منحرف و غیرقابل پیش بینی، بی احساس و بی اعتنا

متولدین ماه اسفند (حوت): خصوصیات مثبت: دارای قوه تخیل قوی و احساساتی، صمیمی و مهربان، فروتن و خاکی، خلاق و جذاب. خصوصیات منفی: خیال پرداز و آرمان گرا، مرموز و مبهم، کم اراده و تاثیرپذیر.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید